Zakończyliśmy Walne Zgromadzenie 2019

7 marca, w Polanicy-Zdroju, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu.

Dyskutowaliśmy głównie o najważniejszym dla Oddziału w bieżącym roku projekcie – budowaniu wspólnie z Miastem polityki mieszkaniowej dla Wrocławia. Czwartkowe spotkanie było także okazją do omówienia w szerszym gronie założeń programowych i planu organizacji październikowych Dni Dewelopera, nad przygotowaniem których Zarząd i towarzyszący mu zespół roboczy pracują od początku roku.

Za sprawą Konrada Płochockiego, Dyrektora Generalnego PZFD, nie zabrakło także bardzo merytorycznej i niezbędnej dla naszej działalności prezentacji dotyczącej specustawy i innych kwestii legislacyjnych.

Podczas Walnego Zgromadzenia powitaliśmy także nowych Partnerów Oddziału i przedyskutowaliśmy możliwe płaszczyzny współpracy. Wkrótce przybliżymy profil działalności podmiotów, które w bieżącym roku będą wspierać naszą działalność.

Zobacz także: