Zachodnia Izba Gospodarcza zachęca do wzięcia udziału w konkursie Dolnośląski Gryf

W imieniu organizatorów – Zachodniej Izby Gospodarczej, Związku Pracodawców Polska Miedź, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również Partnera Merytorycznego Firmy PwC i Mecenasa Konkursu mBank, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.

gryfy1Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na stronę www.gryfy.pl lub www.zig.pl i wypełnić ankietę, którą należy wysłać pocztą tradycyjną na adres organizatora do 20 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz pocztą elektroniczną na adres gryfy@zig.pl

Nominowanych wyłania co roku niezależna Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji i firm regionu oraz wybitne osobistości życia gospodarczego i politycznego. Wiedza i doświadczenie członków Kapituły stanowią o ogromnej wartości merytorycznej przyznawanej nagrody. Nominowani w każdej z kategorii zostaną wyłonieni przez Kapitułę w pierwszej połowie października, natomiast laureatów poznamy 27 października podczas Wielkiej Gali Biznesu w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie Zachodniej Izby Gospodarczej, zarządy oddziałów terenowych ZIG, członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź, zarządy stowarzyszeń, związków, klubów i innych organizacji skupiających przedsiębiorców Dolnego Śląska, a także organy samorządu terytorialnego, wreszcie sami kandydaci.

„Nagroda Gospodarcza – Dolnośląski Gryf” od 11 lat promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzyści jakie naszemu regionowi przynosi 300 tysięcy dolnośląskich podmiotów gospodarczych. „Dolnośląski Gryf” to wyjątkowe podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

Więcej informacji:

Eliza Greber
Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Kluczowych
I Organizacji Imprez
M: +48 510 014 753
E: e.greber@zig.pl

Zobacz także: