Za nami pierwsze spotkanie z cyklu Wrocławskiej Polityki Mieszkaniowej

29 marca spotkaliśmy się z przedstawicielami Departamentu Rozwoju i Strategii Miasta oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz z reprezentantami Rad Osiedli, by rozpocząć wspólne prace nad dokumentem Wrocławskiej Polityki Mieszkaniowej.

W pierwszej kolejności na warsztat trafił temat „Współpraca z lokalnymi społecznościami, Radami Osiedli i innymi grupami interesariuszy”, w ramach którego poruszaliśmy się głównie z tematyce partycypacji przy planach miejscowych, planowania infrastruktury społecznej oraz dobrych praktykach na linii Miasto-Osiedle-Deweloper.

Ile głosów i stanowisk, tyle racji, ale ogromnie cieszy nas to, że wszystkie strony – władze Wrocławia, lokalne społeczności i inwestorzy – odczuwają potrzebę uczestniczenia w tego rodzaju dyskusjach i cenią sobie możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów. Udało nam się zebrać masę cennych merytorycznych uwag, wskazówek i inspiracji, a całe spotkanie najlepiej podsumowuje wypowiedź jednego z uczestników: „Dziś zaczęliśmy konstruktywny dialog”.

Dziękujemy reprezentantom Urzędu Miejskiego, Rad Osiedli i firm zrzeszonych w naszym Oddziale za świetną frekwencję i możliwość rozmowy! Z ramienia Polskiego Związku Firm Deweloperskich opiekunem spotkania był Piotr Baran, Prezes Zarządu PCG i Wiceprezes Oddziału PZFD we Wrocławiu.

W koordynacji spotkania i moderowaniu dyskusji wsparł nas Sławomir Czerwiński, który kieruje pracami Rady Osiedla Maślice.

O postępach prac nad dokumentem Wrocławskiej Polityki Mieszkaniowej będziemy informować tutaj oraz za pośrednictwem naszego profilu w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/pzfdwroclaw/

Zobacz także: