Wspólne projektowanie przestrzeni to korzyści dla każdego

Projektowanie przestrzeni wspólnie z mieszkańcami jest korzystne dla obu stron – deweloper, świadomy potrzeb osób związanych z inwestycją (klientami lub sąsiadami danej inwestycji) może zaplanować teren w taki sposób, jakiego oczekują najbardziej zainteresowani, czyli osoby korzystające z tej przestrzeni na co dzień. Z drugiej strony mieszkańcy mają wpływ na to, jak będzie wyglądała ich okolica, podpowiadając rozwiązania, które są przez nich oczekiwane. Deweloperzy zrzeszeni w Oddziale PZFD Wrocław wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację Dom Pokoju. Podczas spotkania zwrócono uwagę na zalety partycypacyjnego projektowania przestrzeni z mieszkańcami wraz z przykładami takich realizacji na terenie Wrocławia.

Maja Zabokrzycka i Agnieszka Bocheńska-Niemiec to osoby, które specjalizują się w projektowaniu partycypacyjnym. Wspólne zadbanie o przestrzeń, zarządzanie nią i określenie kierunków, w których będzie się rozwijać, jest korzystne dla każdej strony, zarówno dla dewelopera, jak i mieszkańców – budowanej inwestycji lub budynków sąsiadujących.

Rozwiązanie konfliktu jeszcze przed eskalacją sytuacji kryzysowej

Specjalistki zaznaczały, jak istotne jest przewidzenie możliwych konsekwencji braku dialogu. Złe relacje, które realnie wpłyną na powstawanie inwestycji, czarny PR dla dewelopera, konflikty opóźniające prace i niezadowolenie zaangażowanych grup społecznych – konsekwencji może być wiele. Dlatego jeszcze przez realizacją inwestycji warto budować relacje z okolicznymi mieszkańcami, zaangażować lokalną społeczność.

Razem odpowiadamy za naszą przestrzeń

Partycypacja w zarządzaniu przestrzenią przeniesie odpowiedzialność za teren na dwie strony. Z jednej będzie to deweloper realizujący przestrzeń, z drugiej mieszkańcy, którzy na okolicę będą mieć realny wpływ. Postęp prac, które będą przebiegać w konsultacji ze społecznościami, wzbudzi potrzebę dbania o to, co dzięki rekomendacjom się dzieje.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zaangażowanie dwóch stron w działania doskonale wpisuje się w strategię rozwoju firmy deweloperskiej. Inwestycje tworzone z myślą o ludziach i dla ludzi będą szyte na miarę, a efekt będzie zadowalający dla każdej ze stron. Aby jednak cel został osiągnięty, konieczne jest opracowanie planu działania i konsekwentne, dokładne spełnianie poszczególnych jego punktów.

W pierwszej kolejności będzie to inicjacja projektu. Już przed konsultacjami społecznymi deweloper powinien posiadać założenia działań – dzięki temu rozmowy będą dotyczyć konkretnego pomysłu. Następnie kontakt z lokalnymi liderami, który jest kluczowy dla powodzenia każdej partycypacji. To właśnie liderzy będą głosem tłumu i to z nimi trzeba układać dobre relacje od samego początku.

Pierwsze konsultacje powinny mieć charakter otwarty – na początku bez narzucania wizji i przedstawienia konkretnego rozwiązania. Deweloper musi zrozumieć potrzeby mieszkańców i usłyszeć, na czym zależy im najbardziej. Jeśli założona na początku inicjacja projektu odpowiada potrzebom mieszkańców – można przejść do przedstawienia propozycji. Jeśli nie – lepiej wsłuchać się w społeczeństwo i opracować takie rozwiązanie, które będzie potrzebne i akceptowalne.

W następnym etapie deweloper będzie dopracowywał projekt, uwzględniając potrzeby, podtrzymując relację z mieszkańcami. Harmonogram działań i realizacja projektu to kolejne, bardzo ważne punkty całego założenia. Mieszkańcy powinni znać ramy czasowe, w których projekt ma powstawać. Ostatnim punktem jest przekazanie instalacji mieszkańcom – uroczyste przedstawienie efektów prac całego zespołu, podziękowanie osobom, bez których inicjatywa nie przybrałaby realnych kształtów, czyli samym mieszkańcom. Symboliczne przekazanie projektu to także złożenie na ręce społeczności efektu tygodni czy miesięcy prac. Wspólne działanie ma realny kształt, będący zbiorem potrzeb mieszańców, realizowanych przy wsparciu i pomocy dewelopera.

 

Zobacz także: