We Wrocławiu zakończyły się Dni Dewelopera 2015

 

We Wrocławiu zakończyły się Dni Dewelopera 2015. Podczas konferencji branżowi eksperci dyskutowali o kierunkach rozwoju polskich miast w najbliższych latach.

Dni Dewelopera to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rynkowi nieruchomości w kraju. W tegorocznej edycji wzięło udział niemal pół tysiąca uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele samorządów, branży deweloperskiej, a także eksperci z dziedzin związanych z finansami, budownictwem oraz architekturą. Wspólnie debatowali nad rozwiązaniami, które polepszą infrastrukturę mieszkaniową w metropoliach oraz usprawnią ponadsektorową współpracę – między władzami a firmami deweloperskimi – przy projektowaniu miejskiej tkanki. 

Tematem, wokół którego skupiła się tegoroczna edycja Dni Dewelopera było nowoczesne miasto. Podczas paneli i debat zabrało głos niemal 25 prelegentów. Dyskusje i prezentacje dotyczyły obecnej kondycji rynku nieruchomości, dotychczasowego rozwoju metropolii, jak również przyszłości branży mieszkaniowej oraz nowoczesnych rozwiązań i modeli działań miastotwórczych.

Spójna strategia i rozwój oparty na współpracy

Konferencję otworzył wykład prof. Witolda Orłowskiego. Prelegent przedstawił raport firmy PwC, z którego wynika, że jeden z największych przykładów rozwoju gospodarczego i kulturalnego ostatnich lat dokonał się we Wrocławiu. Między rokiem 2004 a 2012 PKB w stolicy Dolnego Śląska wzrosło o 45 %, plasując miasto jedynie za Rzeszowem. Zmniejszyło się także bezrobocie. Jego poziom spadł we Wrocławiu z 12,3 % do 4,3 %. W mieście rośnie zapotrzebowanie na nowe inwestycje. Jednak zdaniem prof. Orłowskiego, zbliżamy się do momentu, gdy ewolucja miejskiej tkanki wiązać się będzie z decyzjami o wiele bardziej złożonymi i trudnymi niż do tej pory. Dlatego dziś – bardziej niż kiedykolwiek – niezwykle ważne jest wypracowanie planów rozwoju miast na przyszłość, opartych na współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Wnioski płynące z wykładu inauguracyjnego konferencji nadały ton panelowi „Dlaczego jedne miasta rozwijają się szybciej, a inne wolniej?”. Władze Wrocławia dyskutowały o roli branży nieruchomościowej w planowaniu procesów miastotwórczych. Dorota Jarodzka-Śródka z PZFD wymieniła dzielenie się kosztami inwestycyjnymi i planowanie linii komunikacyjnych jako działania, przy których niezbędne jest wspólne zaangażowanie władz miasta oraz deweloperów. Zdaniem   Przewodniczącej Rady PZFD, realna poprawa infrastruktury mieszkaniowej i jakości życia mieszkańców możliwa jest jedynie dzięki synergii planów rozbudowy miasta i ścisłej współpracy obu sektorów w nadchodzących latach. Paneliści zgodzili się też, że sukces gospodarczy umożliwi wyłącznie spójna i konsekwentnie realizowana strategia rozwojowa.

Kupowanie mieszkań i wyzwania procesu deweloperskiego

Podczas konferencji debatowano także o przyszłości finansowej rynku mieszkaniowego. Eksperci omówili problem finansowania inwestycji, a także pochylili się nad kwestią pogłębiania relacji deweloperów z bankami. Ważnym tematem spotkania była kwestia wzrostu wkładów własnych. Deweloperzy i finansiści są zgodni co do tego, że liczba osób decydujących się na wzięcie kredytu mieszkaniowego rośnie. Ilość wniosków o pozyskanie kredytu zwiększyła się w III kwartale bieżącego roku aż o 7,7 % względem 2014. W celu ułatwienia kupującym zgromadzenia pieniędzy na wkłady własne, uczestnicy debaty zaproponowali wprowadzenie kas oszczędnościowych.

Dyskutowano także o problemach i trudnościach, jakie obecnie w swojej pracy napotykają deweloperzy. Omawiane były kwestie związane z przepisami prawnymi, a także etapami budowania inwestycji: planowaniem, projektowaniem, realizacją i odbiorem. Eksperci rozmawiali o tym, jaką rolę w procesie deweloperskim odgrywają nowoczesne technologie, takie jak Informatyczny System Osłony Kraju, który może dostarczyć inwestorom informacji o terenach zagrożonych powodziami. Z kolei koszty inwestycji mogą zostać obniżone dzięki energooszczędnym rozwiązaniom stosowanym w budynkach.

 

Budowanie miasta przyszłości

Podczas Dni Dewelopera firma REAS przedstawiła raport dotyczący obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Wnioski wyciągnięte z publikacji napawają optymizmem. Na rynku deweloperskim pojawia się coraz więcej mieszkań oddanych do użytkowania, a popyt na nie utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2014 roku w samym Wrocławiu sprzedano około 7 tysięcy mieszkań. Według prognoz, w 2015 liczba ta ma osiągnąć podobny poziom. Nie maleje także ilość inwestycji wprowadzonych przez deweloperów na rynek. W roku ubiegłym we Wrocławiu było to w sumie 7,2 tysięcy mieszkań. Jak twierdzą eksperci, w tym roku liczba ta może osiągnąć rekordowe wskaźniki.

Konferencję zamknął panel poświęcony założeniom budowania inteligentnego miasta. Paneliści byli zgodni, że przykładem konsekwentnego uwzględniania idei Smart City w kształtowaniu tkanki miejskiej jest Wrocław. Wśród inteligentnych rozwiązań wdrożonych w stolicy Dolnego Śląska wymieniono m.in. sieć miejskich światłowodów, ITS – system kontroli ruchu drogowego, wypożyczalnię rowerów miejskich czy otwarte dane, którymi władze dzielą się z mieszkańcami.

Prelegenci nakreślili również, jak w przyszłości samorządowcy mogą wykorzystywać technologie, by ułatwić życie w mieście. Kluczowymi przestrzeniami w infrastrukturze mają stać się osiedla przyszłości, które umożliwią pogłębianie społecznych więzi. Jakość życia mieszkańców ma polepszyć się także dzięki systemom zarządzającym inteligentnymi domami. Umożliwią one integrację i synchronizację w lokalach mieszkalnych wielu urządzeń, takich jak sprzęt audio, oświetlenie, czujniki ruchu, czy zabezpieczenia.

Dni Dewelopera 2015, jak co roku, stały się platformą wymiany opinii, wiedzy i doświadczeń dla ekspertów rynku nieruchomości. Panele dyskusyjne, debaty, a także niezliczona ilość rozmów kuluarowych pozwoliła na zbudowanie nowych relacji oraz pogłębienie współpracy z dotychczasowymi partnerami z sektorów publicznego i prywatnego. Efekty tych spotkań wyznaczą kierunki rozwoju naszych miast i przyniosą zmiany, które – jako mieszkańcy – odczuwać będziemy przez najbliższe lata.

Zobacz także: