We Wrocławiu zakończyła się VII edycja Dni Dewelopera

VII Dni Dewelopera zakończone sukcesem – ponad 500 gości z całego kraju, przeszło 40 wybitnych prelegentów, eksperci branżowi, debaty tematyczne oraz wypracowane rekomendacje. Konferencja, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży mieszkaniowej, odbyła się 12 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. W trakcie debat eksperci dyskutowali m.in. na temat prawa budowlanego, kodeksu urbanistycznego, strategii rozwoju miast, energooszczędności, marketingu deweloperskiego, finansowania, a także o wyzwaniach dla budownictwa mieszkaniowego.

Jak co roku we Wrocławiu gościli przedstawiciele samorządu lokalnego i rządu, jak również analitycy rynku, specjaliści z branży budownictwa, bankowości, finansów i architektury. Wśród gości i prelegentów znaleźli się prezesi największych firm deweloperskich, szefowie banków i eksperci dostarczający nowatorskie rozwiązania dla rynku mieszkaniowego.
W panelach i debatach wystąpili m.in.: Tomasz Żuchowski – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, prof. Witold Orłowski – członek Narodowej Rady Rozwoju, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz a także dr Robert Sobiech z Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas.

Konferencję otworzył wykład prof. Witolda Orłowskiego i Marcina Sawickiego z PwC, dotyczący wpływu zmian demograficznych na rozwój Polski i Wrocławia. Z zaprezentowanej analizy PwC wynika, że spadek liczby ludności to poważny sygnał dla każdego miasta i należy mu wyprzedzająco przeciwdziałać. Ważne jest więc świadome planowanie przestrzeni miejskiej w sposób gwarantujący komfort życia mieszkańców oraz dostęp do niezbędnej infrastruktury. Raport PwC wskazuje na fakt, że firmy deweloperskie działają stymulująco na lokalną ekonomię, a ich inwestycje są jednym z ważniejszych bodźców rozwoju dla miasta i regionu. Z kolei według raportu REAS, zaprezentowanego przez Prezesa REAS Kazimierza Kirejczyka wynika, że pomimo wzrostu cen mieszkań, popyt na nie stale rośnie i w najbliższym czasie może osiągnąć rekordową wartość.

Uczestnicy debaty „Strategia rozwoju miast” podkreślali konieczność planowania obszarów miejskich
w sposób zwarty, w którym rozwój infrastruktury będzie nadążał za nowopowstającymi osiedlami. Prof. Tomasz Ossowicz z Politechniki Wrocławskiej wskazał na problem rozproszenia i stawiania kolejnych budynków mieszkalnych na terenach odległych od istniejącej infrastruktury, co powoduje wzrost kosztów budowy i znacznie wpływa na obniżenie komfortu życia mieszkańców. Według Jerzego Michalaka, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, miasta takie jak Wrocław nie mogą się rozwijać bez kolei aglomeracyjnej, która pozwala na skomunikowanie nawet znacznie oddalonych od siebie obszarów.

Tematyka rozproszenia miast była omawiana także w debacie „Kodeks Urbanistyczno-Budowlany
w ratach”, podczas której Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski wypowiadał się na temat problemu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czyli popularnych „wuzetkach”. Wiceminister wspomniał, że projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie umożliwiał wydawanie pozwoleń wyłącznie dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z działkami zabudowanymi. Uczestnicy dyskusji rozmawiali także na temat innych rewolucyjnych zmian, które może wnieść nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany.

Debata „Wyzwania dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce w 2017 roku” skupiała się wokół problemu energooszczędności i negatywnego wpływu nowych regulacji w tym zakresie na koszty budowy mieszkań. W drugiej części debaty panelisci odnieśli się do nowych trendów w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie coraz częstszej, a równocześnie kontrowersyjnej realizacji budynków mieszkalnych zawierających tzw. mikroapartamenty lub mikrokawalerki.

Specjaliści z zakresu marketingu zaprezentowali nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające marketing deweloperski – jak sprzedawać nieruchomości przy zastosowaniu efektów 3D i VR oraz jak docierać do klientów przy wykorzystaniu nowych mediów.

Konferencję zamknął panel dyskusyjny: „Finansowanie – jaki jest i jak będzie rozwijał się rynek mieszkaniowy?”. Uczestnicy dyskusji poruszali kluczowe dla funkcjonowania rynku nieruchomości kwestie: system finansowania potrzeb klientów oraz temat transakcji gotówkowych oraz finansowanie działalności deweloperskiej. Trzecim i ostatnim tematem panelu były programy wspierające mieszkalnictwo w Polsce.

Organizatorem konferencji był Wrocławski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Zachodnia Izba Gospodarcza. Głównym partnerem merytorycznym Dni Dewelopera było PwC. Patronatem honorowym konferencję objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Miasta Wrocławia.

Zobacz także: