W którym kierunku rozwijają się polskie miasta XXI wieku?

Nowe inwestycje, ewoluujące potrzeby mieszkańców, przemiany społeczne i gospodarcze – w XXI wieku doszło do szeregu zmian, wyraźnie widocznych w aspekcie dynamicznie zmieniających się aglomeracji. Podczas Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera, który odbędzie się 7 i 8 października we Wrocławiu, głos w tej kwestii zabiorą cenieni eksperci, którzy wypowiedzą się m.in. na temat rozwoju obszaru mieszkalnictwa w Polsce. Głównym organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Firm Deweloperskich, zaś współorganizatorami są Narodowy Bank Polski, Zachodnia Izba Gospodarcza i Hala Stulecia.


logo_kkdd14_czarne
Procesy demograficzne są nieubłagane – coraz więcej Polaków osiedla się w miastach. Mówi się o smart cities, o możliwościach i jakości pracy, o tym, że miasta to nowe Państwa. Mało mówi się o jakości i standardzie życia w nowej tkance miejskiej. Będzie to główny temat Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera. Jest to najważniejsze wydarzenie w sektorze nieruchomości w Polsce. Kierunki zmian i rozwoju rynku budowlanego, problemy z finansowaniem infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe, program dofinansowań dla dokonujących zakupu nowej nieruchomości, wyzwania, przed jakimi stoją deweloperzy oraz kupujący mieszkanie, perspektywy zmian – to tylko niektóre zagadnienia, jakim poświęcona będzie tegoroczna edycja Kongresu. W dyskusji wezmą udział reprezentanci sektora publicznego m.in. przedstawiciel rządu, były Premier Jan Krzysztof Bielecki, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński, eksperci rynku finansowego – m.in. Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także deweloperzy, architekci, analitycy, bankierzy i dziennikarze.

W Polsce wiele obszarów rynku mieszkaniowego ma swoje słabości. Badania i analizy wykazują wyraźny deficyt mieszkań, potrzebne są działania wspierające kupujących i wynajmujących mieszkania, nowych narzędzi wymaga powiązany z mieszkaniówką rynek kredytowy w kontekście zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych.

– Różne rządowe programy wspierania budownictwa mieszkaniowego są za słabe, aby stały się prawdziwym kołem zamachowym „przemysłu mieszkaniowego”. Należy zająć się wieloma aspektami rynku mieszkaniowego, aby poprawić sytuację mieszkaniową Polaków. Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera mają temu służyć – mówi Grzegorz Kiełpsz, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

– Warto przypomnieć, że każda inwestycja deweloperska generuje nie tylko nowe miejsca pracy, ale także zapotrzebowanie na materiały wykończeniowe, sprzęt, meble i dziesiątki innych rzeczy. Każde wybudowane osiedle sprawia, że gminy mają więcej mieszkańców, a co za tym idzie przychodów, choćby    z tytułu należnych podatków od nieruchomości. Dostrzegamy jednak problem opuszczania przez mieszkańców centrów miast i przenoszenia się na peryferia. Konieczne jest przeciwdziałanie tej sytuacji, jednak zwykle decydujący czynnik stanowi cena nieruchomości – kupujący mieszkanie wybierają miejsce, w którym zapłacą mniej. Również temu zagadnieniu zostanie poświęcona tegoroczna edycja Kongresu – kontynuuje prezes Grzegorz Kiełpsz.

Do najważniejszych kwestii, jakie będą poruszone podczas Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera należą: nowelizacja Kodeksu Budowlanego, zmniejszenie barier administracyjnych w procesie inwestycyjnym, rynek mieszkań na wynajem, zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych i problemy wynikające z rekomendacji S, nowelizacja ustawy deweloperskiej, a także poziomy limitów cenowych w przypadku programu „Mieszkanie dla młodych”.

Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera to także okazja do wypracowania rekomendacji, które w gronie ekspertów będą omawiane i poddawane konsultacjom. Przygotowane w trakcie debat odbywających się w pierwszy dzień Kongresu tezy oraz wnioski przekazane zostaną do dyskusji uczestnikom konferencji, biorącym udział w panelach tematycznych, która odbędzie się w drugim dniu Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera.

W pierwszym dniu wydarzenia poznamy również zwycięzców Rankingu Miast, który ma na celu wyróżnienie aglomeracji najsprawniej prowadzących formalności związane z inwestycjami mieszkaniowymi.

Dodatkowo 9 i 10 października odbędzie się wydarzenie towarzyszące Kongresowi Mieszkaniowemu – walne zgromadzenie członków Europejskiej Unii Deweloperów Nieruchomości (UEPC) – organizacji zrzeszającej ponad 30 tys. deweloperów z całej Europy.

Polski Związek Firm Deweloperskich

Zobacz także: