Oficjalnie rozpoczynamy prace nad dokumentem wrocławskiej polityki mieszkaniowej

Dzisiejszy Briefing Mieszkaniowy w Narodowym Forum Muzyki zgromadził niemal 70 osób – reprezentantów Urzędu Miasta, przedstawicieli firm zrzeszonych w Oddziale Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu, innych podmiotów budujących we Wrocławiu i firm współpracujących z branżą budownictwa mieszkaniowego. Poruszyliśmy najistotniejsze dla rozwoju rynku mieszkaniowego we Wrocławiu tematy.

Wspólnie z Panem Jakubem Mazurem, Wiceprezydentem Wrocławia, Zarząd Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu przedstawił kluczowe założenia polityki mieszkaniowej dla Wrocławia oraz nakreślił plan realizacji poszczególnych etapów powstawania projektu.

Wrocław bardzo się zmienił w ostatnich latach: rozrosła i odświeżona została tkanka mieszkaniowa, powstały nowe przestrzenie wspólne, zrewitalizowane zostały obszary, które były jeszcze kilkanaście lat temu wyłączone z życia miasta. Powstają nowe osiedla, a także nowe obszary dla sektora nowoczesnych usług, który jest jednym z głównych pracodawców w mieście. Obecnie myślenie o mieście kształtują z jednej strony technologie, z drugiej – czynnik społeczny. Pracujemy bardziej elastycznie, dzięki sharing economy żyjemy szybciej, inaczej. Ale wybierając miejsce do życia coraz częściej bierzemy pod uwagę to, co pozwala na otwieranie się na drugiego człowieka i przebywanie razem: przestrzenie wspólne w obrębie lub pobliżu inwestycji, sztuka, miejsca dla integracji. W Polskim Związku Firm Deweloperskich mocno wierzymy w to, że osiedla, które projektujemy i budujemy, powinny być przemyślane. Jako społeczeństwo, musimy być też bardziej inkluzywni – wobec osób starszych, wobec niepełnosprawnych, wobec słabszych, wobec zwierząt. Społeczności dojrzewają do odpowiedzialności za otoczenie rozumiane szerzej niż tylko budynek, mnożą się praktyki współkształtowania, ulepszania otoczenia pod lokalne potrzeby. Dialog z takimi społecznościami to dla nas, deweloperów, bardzo cenne know-how. – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Wiceprezes Zarządu Archicom i Prezes Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu.

Zarząd PZFD Wrocław podkreśla, że o takich i innych założeniach dla wrocławskiej polityki mieszkaniowej chce rozmawiać przy otwartych drzwiach, zapraszając ekspertów w zakresu planowania, nauk społecznych, psychologów, znawców trendów i designerów, ale też specjalistów ds. komunikacji zbiorowej, ekologii czy proksemiki. O kolejnych terminach i etapach prac dotyczących powstania dokumentu, jakim będzie wrocławska polityka mieszkaniowa, będziemy na bieżąco informować tutaj na naszej stornie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Polityka mieszkaniowa nie była jednak jedynym tematem dzisiejszego Briefingu. Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, przybliżył i przeanalizował najważniejsze wyzwania legislacyjne, z jakimi spotykają się inwestorzy nie tylko w stolicy Dolnego Śląska. W swojej prezentacji wiele uwagi poświęcił tematyce specustawy i stanowisku, jakie wobec jej zapisów wypracował PZFD.

Mieliśmy także okazję zaprezentowania planów aktywności Oddziału na bieżący rok. Piotr Baran, Wiceprezes Oddziału PZFD we Wrocławiu i Prezes Zarządu PCG, omówił inicjatywy, w jakie zamierzają włączyć się władze i członkowie Oddziału oraz zarys programu najważniejszego wydarzenia dla branży deweloperskiej – konferencji Dni Dewelopera, która odbędzie się 16.10.2019 we Wrocławiu.

Zobacz także: