Które miasta na podium 10. edycji Rankingu Miast PZFD?

Zapraszamy na wideokonferencję online – ogłoszenie wyników X edycji Rankingu Miast – 23.10.2020 o godz. 13:00.

Ranking Miast ma na celu wyłonienie samorządów najbardziej przyjaznych dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. Kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy jest czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od ponad 10 lat sprawdzamy jak wygląda sprawność organów administracji w miastach wojewódzkich w przypadku inwestycji mieszkaniowych. Dla 2019 roku sprawdziliśmy dodatkowo sprawność administracji w przypadku inwestycji biurowych i hotelowych oraz rozszerzyliśmy ranking na wszystkie miasta większe niż 100 tys. mieszkańców.

W ogłoszeniu wyników wezmą udział prezydenci miast znajdujących się na podium. O  komentarz na żywo poprosiliśmy także ekspertów JLL.

Rejestracja dla Członków PZFD: biuro@pzfd.pl

Rejestracja dla osób spoza PZFD: Rejestracja

Zobacz także: