Współpraca z Urzędem Miasta

O inicjatywie

Regularnie organizujemy spotkania z władzami miejskimi.

Nie tylko osobami odpowiedzialnymi za inwestycje, ale także infrastrukturę, zieleń, planowanie przestrzenne itp. Braliśmy udział w dyskusjach nad przygotowaniem Studium, strategią rozwoju Wrocławia, konsultujemy miejskie polityki rozwojowe.