Kodeks Dobrych Praktyk

O inicjatywie

Współtworzyliśmy i rozwijamy w praktyce dobre praktyki rynku mieszkaniowego.

Zobacz: https://wroclaw.pzfd.pl/czlonkowie-pzfd/kodeks-dobrych-praktyk/