Ile trwa załatwianie formalności budowlanych? Łódź zwycięzcą Rankingu Miast PZFD

Już po raz IV Polski Związek Firm Deweloperskich sprawdził, jak funkcjonują urzędy w największych miastach Polski. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej okazała się Łódź. Pod lupą Związku znalazło się 14 miast, które zostały ocenione pod kątem czasu, w jakim podejmowane są decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę. Ustawowo czas ten nie powinien przekraczać 60 dni. Czy tak jest jednak w rzeczywistości?

Celem badania przeprowadzonego przez Polski Związek Firm Deweloperskich było rozpoznanie sprawności działania organów administracji samorządowej. Ankieta rozesłana do 14 urzędów dotyczyła czasu trwania postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę obiektów budownictwa wielorodzinnego, procedowanych w latach 2012 i 2013.

W 52% przypadków długość wydawania decyzji o warunkach zabudowy w 2013 roku wynosiła od 61 do 180 dni. Lepiej wygląda wartość procentowa związana z długością wydawania pozwoleń na budowę, gdzie 63% decyzji zostało podjętych w czasie krótszym niż 65 dni. W klasyfikacji generalnej najlepiej poradziła sobie Łódź. W tym mieście formalności załatwiane są najsprawniej. Wszystkie decyzje związane z pozwoleniem na budowę zajmowały nie więcej niż 2 miesiące, natomiast te dotyczące WZ w 87% były wydawane w czasie krótszym niż pół roku.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przypadło Wrocławiowi, w którym decyzje o WZ w 67% przypadków były wydawane w czasie krótszym niż 180 dni, natomiast pozwolenie na budowę można było otrzymać prawie zawsze w terminie nie przekraczającym 65 dni.

Na trzeciej pozycji uplasował się Białystok z wynikiem: mniej niż 65 dni w sprawie pozwolenia na budowę (63%) i zawsze do 180 dni w przypadku WZ.

Dla porównania w Warszawie w 56% przypadków długość wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie przekraczała 180 dni. Jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę, to okres oczekiwania na decyzję w stolicy w 36% sytuacji wynosił do 65 dni.

– Proces powstawania inwestycji jest bardzo skomplikowany i w wielu miejscach zależy od sprawności decyzji urzędniczych. Celem Rankingu Miast PZFD jest docenienie dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na problemy, jakie są udziałem deweloperów  na drodze do rozpoczęcia inwestycji. Odpowiadanie na potrzeby mieszkaniowe Polaków jest sensem naszej działalności, więc zależy nam na owocnej współpracy z urzędami miast, których decyzje w znacznym stopniu determinują nasze możliwości – wyjaśnia Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Wręczenie dyplomów i statuetek wyróżnionym miastom odbyło 7 października we Wrocławiu podczas gali wieńczącej pierwszy dzień Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera.

Polski Związek Firm Deweloperskich

Zobacz także: