Dni Dewelopera 2019 za nami

Dni Dewelopera 2019 – miasta szczęśliwe, rynek pełen wyzwań

Ósma edycja jednej z największych konferencji rynku nieruchomości mieszkaniowych nie przejdzie bez echa w branży deweloperskiej i pośród jej interesariuszy. Podczas Dni Dewelopera, w trakcie dwóch paneli i czterech debat, w których udział wzięli włodarze miast, przedstawiciele organów administracji państwowej i liczni eksperci, nie zabrakło dyskusji na tematy kluczowe dla środowiska deweloperskiego. Także tych trudnych, bo Polski Związek Firm Deweloperskich po raz kolejny udowodnił, że nie obawia się konfrontacji i ponad wszystko stawia budowanie transparentnych relacji z otoczeniu rynkowym.

Wrocław – miasto spotkań

Dni Dewelopera 2019, to kolejna już edycja konferencji, którą wrocławski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich organizuje w stolicy Dolnego Śląska, tworząc wyjątkową platformę dialogu i wymiany doświadczeń. Wydarzenie, które odbyło się 16. października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, zgromadziło ponad 800 gości i po raz pierwszy pośród swoich prelegentów gościło tylu specjalistów z zagranicy. Pośród nich był Charles Montgomery, światowej sławy ekspert w dziedzinie współczesnej urbanistyki, autor bestsellera „Miasto szczęśliwe”. To jego prelekcja na temat budowania miast i planowania przestrzeni przez pryzmat więzi międzyludzkich otworzyła tegoroczne Dni Dewelopera, a w rozpoczętej później dyskusji o politykach miejskich głos zabrał, między innymi, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes wrocławskiego Oddziału PZFD, kwestię wspólnej pracy na rzecz tworzenia nowej tkanki miejskiej traktuje priorytetowo: Jako deweloperzy, osoby odpowiedzialne w dużej mierze za kształt, wygląd i rozwój współczesnych miast, dostrzegamy coraz większą potrzebę zwrócenia uwagi nie tylko na kwestie techniczne, ale i zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego, mądrego planowania przestrzennego, polityki miejskiej, ekologii czy kwestii dotykającej bezpośrednio jakości życia mieszkańców miast, które współtworzymy.

Innymi zagranicznymi ekspertami, którzy pojawili się podczas konferencji w roli prelegentów, byli Rachelle Alterman, profesor urbanistyki i prawa w Israel Institute of Technology i Inaki Azaldegui, wiceprezes firmy doradczej McKinsey, odpowiedzialny za koncepcję i realizację innowacyjnego projektu Masdar.

Finanse i legislacja budzą emocje

Misją Polskiego Związku Firm Deweloperskich jest budowanie partnerskich relacji z podmiotami kreującymi sytuację branżową, co podczas organizowanych przez Związek konferencji ma swoje odzwierciedlenie w obsadzie debat i paneli. Podczas tegorocznych Dni Dewelopera duże emocje budziły dyskusje na temat Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Zdaniem PZFD, poziom składki na DFG nie powinien przekraczać 0,3% wartości wpłaty nabywców mieszkania w przypadku otwartego rachunku powierniczego, który jest stosowany przy ponad 90% realizowanych inwestycji; eksperci Związku podkreślają także, że funkcjonująca od 2012 roku ustawa deweloperska funkcjonuje bez zarzutu, chroniąc nabywców. Tymczasem kolejna wersja projektu ustawy dotyczącej Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego zakłada opłaty na poziomie do 3% wartości wpłat nabywców na otwarty rachunek mieszkaniowy powierniczy oraz z 1 do 0,6% w przypadku rachunków zamkniętych. Marek Niechciał, prezes UOKiK, argumentował podczas Dni Dewelopera, że fundusz jest nie tylko zabezpieczeniem na wypadek bankructwa z winy dewelopera, ale zabezpieczeniem samych deweloperów na wypadek zawirowań na innych rynkach, np. na rynku finansowym. Fundusz nie był jedynym dyskutowanym z UOKiK tematem, który wzbudził emocje podczas tegorocznej konferencji: w oparciu o opublikowany niedawno przez Urząd raport, dyskutowano o bezpieczeństwie inwestowania w condo- i aparthotele.

Debata prawna w trakcie Dni Dewelopera cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas każdej edycji konferencji, w tym roku jednak weszła na zupełnie nowy poziom dzięki zestawieniu praktyk stosowanych w polskich miastach z perspektywą z zagranicy, którą nakreśliła prof. Rachelle Alterman. Dyskusja dotyczyła kwestii budzącej ogromne zainteresowanie przedstawicieli branży deweloperskiej – interpretacji art. 16 Ustawy o drogach publicznych i nakładania dodatkowych opłat na deweloperów w procesie realizacji inwestycji. Rozpoczęta podczas Dni Dewelopera rozmowa na pewno doczeka się swojej kontynuacji – w skali kraju czy też na największych polskich rynkach, gdzie działa PZFD – bo konieczność wprowadzenia zmian w działających obecnie regulacjach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego jest bezsprzeczna.

Nowe miasta, nowe wyzwania

Obok twardych legislacyjnych dyskusji, Dni Dewelopera 2019 to jednak przede wszystkim rozmowy poświęcone temu, jak zmieniają się miasta, w których budujemy i w których żyjemy. W narrację o mieście szczęśliwym doskonale wpisują się zagadnienia będące obecnie osią międzynarodowego dyskursu, mające ogromne znaczenie dla branży deweloperskiej: ekologia, równoważony rozwój i przystosowanie do zachodzących zmian technologicznych i klimatycznych. To obszary, w których coraz aktywniej działają poszczególne firmy zrzeszone w PZFD, jak i sam Związek. Podczas konferencji swoje pięć minut na scenie mieli EcoAvengers – grupa ekologicznych aktywistów działających pod szyldem PZFD, która opracowuje poradnik dla deweloperów budujących w czasach konieczności przystosowania się do zmian klimatycznych. Rozmawiamy nie tylko o ogółach, ale również o bardzo konkretnych, namacalnych problemach. – podsumował Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny PZFD.

Zagadnienia na styku ekologii i planowania przestrzennego były także przedmiotem rozmów w debacie o nowych trendach w rozwoju miast, gdzie w odniesieniu do koncepcji Happy City Charlesa Montgomery swoje opinie mogli wymienić reprezentanci władz miasta, analitycy i sami inwestorzy.

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów poruszanych na tegorocznych Dniach Dewelopera dotyczy liczby miejsc parkingowych, jakie należy budować przy nowo powstających inwestycjach

mieszkaniowych. Deweloperzy są zgodni, że realny koszt budowy miejsca postojowego znacznie przewyższa cenę późniejszej sprzedaży. Dla kupującego oznacza to tyle, że nawet jeżeli kupujemy mieszkanie bez miejsca postojowego, to de facto dotujemy to miejsce postojowe, które w tym garażu musiało być wybudowane. – tłumaczy Konrad Płochocki i dodaje, że narzucane na deweloperów normy związane z liczbą miejsc postojowych często są zawyżone, a oni sami niejednokrotnie mają problem z ich sprzedażą. W świetle nowych trendów w mobilności, miast coraz bardziej zwartych i lepiej skomunikowanych, dialog publiczno-prywatny dotyczący ilości budowanych miejsc postojowych musi zostać kontynuowany.

Współorganizatorem konferencji Dni Dewelopera 2019 była Zachodnia Izba Gospodarcza.

Zobacz także: