Go to Top

O PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono ponad stu deweloperów w Polsce.

Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. Dlatego PZFD czynnie stara się budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem. Organizacja czuwa nad bezpieczeństwem i profesjonalnym przebiegiem procesu zakupu mieszkania, jest także autorem zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient – Deweloper. Jednym z przejawów realizowania misji jest nawiązanie dialogu z nabywcą mieszkania – poprzez edukowanie potencjalnych Klientów na temat procesu zakupu mieszkania czy otwarcie ekspertów Związku na zgłaszane przez Klientów uwagi i zapytania m.in. w formie odpowiedzi prawnych w dziale „Zadaj pytanie ekspertowi”. PZFD pragnie też dążyć do nawiązywania partnerskich relacji z władzami polskich miast, by wspólnie tworzyć przyjazne ludziom nowe obszary miejskie.

Do kluczowych celów w działalności PZFD zaliczyć należy:
– kształtowanie partnerskich relacji deweloperów z otoczeniem, zwłaszcza z nabywcami mieszkań,
– współpracę w zakresie tworzenia przepisów prawa gospodarczego i administracyjnego,
– likwidację barier utrudniających rozwój rynku mieszkaniowego poprzez i np. niższe prostsze podatki,
– ograniczenie biurokracji w procesie powstawania inwestycji mieszkaniowych,
– propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości (deweloperzy, urzędnicy, architekci, wykonawcy i w efekcie końcowym nabywcy mieszkań) będą wspólnie i ze wzajemnym zrozumieniem kształtować ten rynek.

Dynamicznie zmieniające się realia społeczno-ekonomiczne stawiają branżę deweloperską przed szeregiem wyzwań, którym sprostać może tylko partnerska współpraca wszystkich uczestników polskiego rynku mieszkaniowego. Współpraca ta dotyczy nie tylko deweloperów czy firm budowlanych, ale winna obejmować także kontakty z urzędnikami, legislatorem czy ze światem finansów. PZFD, działając wspólnie w ramach dobrze rozumianego partnerstwa, pragnie tworzyć organizację służącą rozwojowi całej branży deweloperskiej i sektora budowlanego.

Więcej informacji o Polskim Związku Firm Deweloperskich znajduje się na stronie: http://pzfd.pl