Go to Top

Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera

Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera

Nowe inwestycje, ewoluujące potrzeby mieszkańców, przemiany społeczne i gospodarcze – w XXI wieku doszło do szeregu zmian, wyraźnie widocznych w aspekcie dynamicznie zmieniających się aglomeracji. Podczas Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera, który przez sześć ostatnich edycji tworzył platformę do dialogu dla ludzi z branży, ekspertów rynku, architektów, dziennikarzy, przedstawicieli miast i polityków, wypowiadano się m.in. na temat rozwoju obszaru mieszkalnictwa w Polsce. Głównym organizatorem wydarzenia był Polski Związek Firm Deweloperskich, zaś role współorganizatorów pełnili Narodowy Bank Polski, Zachodnia Izba Gospodarcza i Hala Stulecia.

Zwracając uwagę na zmiany społeczne, demograficzne, a także wizualne w kontekście tworzenia projektów nieruchomości, Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera stanowi niezwykle istotną pomoc w realizowaniu wizji rynku budowlanego w Polsce. Wśród dotychczasowych prelegentów i panelistów konferencji znaleźli się m.in.: prof. Jacek Łaszek (NBP), prof. Marian Noga (były członek Rady Polityki Pieniężnej), Kazimierz Kirejczyk (Reas), Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, a także przedstawiciele PZFD. Edycję wydarzenia w 2014 roku poprowadził, ówczesny przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich  – Ryszard Petru.

To jedyne wydarzenie w Polsce poświęcone rynkowi nieruchomości na tak szeroką skalę. Dzięki debatom, w których biorą udział czołowe postaci rynku mieszkaniowego, finansowego, wybitni znawcy działalności budowlanej, ekonomiści i analitycy, możliwe jest kreowanie świeżego spojrzenia na nowe inwestycje.

Zwracając uwagę na zmiany społeczne, demograficzne, a także wizualne w kontekście tworzenia projektów nieruchomości, Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera stanowi niezwykle istotną pomoc w realizowaniu wizji rynku budowlanego w Polsce.